Kontakt

www.exekutorkeselak.sk

Exekútorský úrad Spišská Nová Ves

JUDr. Ing. Radoslav Kešeľak - súdny exekútor
Mlynská 1849/2
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/4414242

mob.: 0905502857

E-mail: radoslav.keselak@ske.sk

Bankové spojenie:

Prima banka a.s. : 3500500005/5600, IBAN : SK70 5600 0000 0035 0050 0005, SWIFT Code : KOMASK2X

Tatra banka a.s. : 2625840121/1100, IBAN : SK08 1100 0000 0026 2584 0121

Úradné hodiny :

Pondelok: 07:30 - 11:30 hod.    13:00 - 15:30 hod.

Utorok :   07:30 - 11:30 hod.     13:00 - 15:30 hod.

Streda :   07:30 - 11:30 hod.     13:00 - 16:00 hod.

Štvrtok :  07:30 - 11:30 hod.     13:00 - 15:30 hod.

Piatok :   07:30 - 11:30 hod.     13:00 - 15:30 hod.